Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • IMG_0069.jpg
  • 718266.jpg
  • 918A2336-6BBD-44DF-862E-B61CED5627ED.jpeg
  • 3.JPG

Karotītes varēs iegūt arī olu pulverim

23 Feb

Valdība 21. februārī apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinātos grozījumus pārtikas kvalitātes shēmu prasībām, papildinot produktu klāstu ar prasībām jaunam nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktam – olu pulverim.

Izstrādātās kvalitātes prasības ļauj sertificēt olu pulveri, tādējādi veicinot ražotāju iesaistīšanos nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un piedāvājot patērētājiem iespēju saņemt vairāk jaunu pārtikas kvalitātes shēmu produktu.

Grozījumi noteikumos arī precizē mitruma saturu nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iekļautajām pusžāvētajām desām, nosakot, ka mitruma saturs pusžāvētās desās nedrīkst pārsniegt 65%.

Grozījumi noteikumos neparedz administratīvā sloga palielināšanos ražotājiem, jo dalība pārtikas kvalitātes shēmās ir brīvprātīga.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 “Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.