Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Kontakti

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija

Ligita Turnere 

Tālr. 67808968; 29485677

E-pasts: ligita.turnere@lpuf.lv

Twitter: @LPUF_LF

 

Saites

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija www.lpuf.lv

Pārtikas un veterinārais dienests www.pvd.gov.lv

LR Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome www.losp.lv

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija www.llka.lv

Zemnieku saeima www.zemniekusaeima.lv

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija www.lbla.lv

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija www.tirgotaji.lv

Asociācija „Lauku ceļotājs” www.celotajs.lv

Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.