Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • LPUF_Darzeni.png
  • 3.JPG
  • Jānis-Šolks_publicitātes__.jpg
  • MekleKarotiti2020_General_1200x1200px.png

Karotītes palīdz tradicionālās rudzu rupjmaizes izvēlē

06 Oct

Maize un graudu pārstrādes produkti gan vēsturiski, gan mūsdienu skatījumā ir vieni no galvenajiem patēriņa groza pārtikas produktiem, ko Latvijas iedzīvotājs izvēlas ikdienā.

Aptauju dati (SIA PuratosTaste Tomorrow) liecina, ka 55% patērētāju lasa informāciju uz produkta marķējuma un viņiem ir svarīga kvalitāte, garšas īpašības, tā izcelsme un produkta ražošanā izmantotās izejvielas. Ja kviešu maizi patērētājs izvēlas galvenokārt pēc cenas, tad tradicionālo rudzu rupjmaizi – pēc ražotāja un Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādes Kvalitatīvs produktsZaļā vai Bordo karotīte kalpo kā papildu stimuls, lai izvēli nostiprinātu.

Svarīgākais, dodot priekšroku graudu pārstrādes, maizes un miltu konditorejas izstrādājumiem ar Zaļo un Bordo karotīti, ir tas, ka patērētājs ar savu izvēli atbalsta vietējo izejvielu, vietējo darbaspēku – izejvielu audzētāju, pārstrādātāju un kvalitatīvo produktu ražotāju. Iegādājoties Zaļās un Bordo karotītes produktus, esam savas zemes patrioti, jo šis marķējums apliecina, ka produkti ir ražoti Latvijā.

Sniedz priekšrocības iepirkumos

Ražotājiem ne mazāk svarīgas ir kvalitātes zīmes priekšrocības valsts un pašvaldību iepirkumos, līdz ar to pirmsskolas bērnu iestādēs un skolās jaunā paaudze ikdienā lieto drošus, savā zemē izaudzētās labības pārstrādes produktus – maizi, veselīgās graudaugu putras un dažnedažādus citus maizes un miltu konditorejas izstrādājumus, kas gatavoti, stingri uzraugot visus pārtikas aprites posmus. Tā ir produkcija bez konservantiem, garšas pastiprinātājiem, krāsvielām un saldinātājiem, un tas ir ļoti svarīgi bērnu uzturam.

Ražojot maizi, miltu konditorejas izstrādājumus un miltu produktus, kas apzīmēti ar Zaļās vai Bordo karotītes kvalitātes zīmi,  izmanto miltus, kuru kvalitātes rādītāji atbilst noteiktām Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām. Lai iegūtu augstas kvalitātes graudaugu pārstrādes produktus – miltus ar labām cepamīpašībām –, viens no galvenajiem kvalitātes rādītājiem ir Hagberga krišanas skaitlis un mitrums, bet kviešu miltiem ļoti svarīgs ir arī lipekļa saturs.  

Mazāk sāls, nekā nosaka Eiropas Savienība

Augstas kvalitātes maizes ražošanā neizmanto pārtikas piedevas, savukārt sāls saturs 100 gramos maizes nedrīkst pārsniegt 1,25 gramus, kas ir zemāks rādītājs par ES tiesību aktos noteikto. Rudzu maizes mīklas gatavošanā var izmantot tikai dabīgo ieraugu. Šeit varam runāt par rudzu rupjmaizi kā vēsturisku, tradicionālu produktu – latviskās  identitātes simbolu –, kas gatavots, saglabājot sentēvu tehnoloģiju.

Viens no mūsu nozares pārstāvjiem, Maiznieka amata meistars un SIA Lāči saimnieks Normunds Skauģis, ir teicis: “Kvalitatīvs produkts ceļ pircēja pašapziņu un lepnumu par savu valsti. Izcili produkti nes mūsu valsts slavu pasaulē.” Ir grūti nepiekrist šim apgalvojumam.

Gunta Duka,

Latvijas Maiznieku biedrības izpilddirektore

DER ZINĀT

Daži piemēri maizei, kas ieguvusi Zaļās un Bordo karotītes sertifikāciju

Bordo karotīte:

Senču maize (Alūksnes maizes kombināts, SIA Alta S)

Mājas rupjmaize (Solo maiznīca, SIA Beātus)

Plaucētā rudzu rupjmaize (SIA Maiznīca Flora)

Druvienas rupjmaize (LPB Priekules maiznīca)

Pilngraudu rudzu maize (AS Hanzas maiznīca)

Saldskābā maize Dona (SIA Dona)

Zaļā karotīte:

Rudzu maize Arona (MPB Madonas maiznieks)

Rupjmaize Cienīgmaize (SIA Saldus maiznieks)

Īstā rudzu maize (SIA Lāči)

Rankas rudzu maize (ZS Ķelmēni)

Rudzu rupjmaize (AS Roga Agro

Avots: Latvijas Maiznieku biedrība, karotite.lv

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.