Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • Salaspils_5d (1).png
  • Infografika_Kvalitates zimes.png
  • snip_2.JPG
  • rimi konkurss.JPG

Zaļā un Bordo karotīte – atpazīstamākās pārtikas kvalitātes zīmes Latvijā

17 Oct

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) veiktā aptauja par pārtikas kvalitātes zīmēm Latvijā rāda, ka pārtikas kvalitātes zīmēm uzmanību pievērš 81% patērētāju, salīdzinot ar 75% pirms pusotra gada. Latvijas iedzīvotāju vidū atpazīstamākās kvalitātes zīmes ir Zaļā un Bordo karotīte – Zaļo karotīti atpazīst 92% (iepriekš 90%) patērētāju, bet Bordo karotīti – 56% (54%). Pēc tam seko tādas zīmes kā Latvijas Ekoprodukts un Zaļā Ekolapiņa.

Zaļai un Bordo karotītēm ir arī visaugstākā patērētāju uzticība – 67% uzticas Zaļajai karotītei, bet iedzīvotāju vērtējumā otra uzticamākā ir Bordo karotīte, kas apsteigusi citas pārtikas kvalitātes zīmes.

"Aptauja rāda, ka produktus ar kvalitātes zīmēm iedzīvotāji novērtē un izvēlas biežāk – tām pievērš uzmanību 81% patērētāju. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad pircējs attiecīgo produktu izvēlas pirmo reizi. Karotīšu novērtējuma rādītāji ir ar plus zīmi, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, kad veicām aptauju," gandarīta LPUF padomes priekšsēdētāja Ināra Šure.

Produkti, uz kuru iepakojuma ir redzamas abas populārākās un uzticamākās kvalitātes zīmes – Zaļā un Bordo karotīte, visbiežāk patērētājiem asociējas ar vietējiem, Latvijā ražotiem produktiem, ar kvalitatīviem un paaugstinātas kvalitātes produktiem, kā arī ar drošiem un regulāri pārbaudītiem produktiem bez mākslīgām piedevām un ĢMO.

"Zaļās un Bordo karotītes kvalitātes zīmes ir palīgs steidzīgajiem, jo nozīmē, ka produkts ražots Latvijā, turklāt tas ir paaugstinātas kvalitātes. Ja nav laika iedziļināties, detalizēti pētot produktu sastāvu, tad uz iepakojuma ir jāmeklē kāda no abām Karotītēm," uzsver LPUF vadītāja.

Šobrīd Zaļā karotīte ir piešķirta 123 uzņēmumu 532 produktiem, bet Bordo karotīte – 51 uzņēmuma 276 produktiem.

Aptauja veikta sadarbībā ar OMD Snapshots 2019. gada jūnijā, aptaujājot 750 respondentus.

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.