Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • ed-garsigak-ar-karotiti.png
  • LV.jpg
  • Eglits.png
  • ed-garsigak-ar-karotiti.png

Zaļā karotīte ar pircējiem jau 20 gadus

23 Nov

Latvijas pircēju labāk zināmajai un uzticamākajai pārtikas kvalitātes zīmei – Zaļajai karotītei – šogad aprit jau 20 gadu. To laikā piedzīvots daudz, saņemts pat Eiropas Komisijas rājiens par vietējo pārtikas ražotāju ekskluzīvu atbalstīšanu, tomēr Zaļā karotīte izdzīvojusi un karotīšu produktu skaits gadu no gada audzis.

Zaļo karotīti jau 2001. gadā izveidoja sabiedriskā organizācija Mārketinga padome. Preču zīme tika radīta ar mērķi norādīt visu veidu kvalitatīvus produktus, kuros ir vismaz 75% Latvijā audzētu pamatizejvielu. Ņemot vērā, ka liela daļa sabiedrības zināja, ka Zaļās karotītes produkti satur 75 % Latvijas izcelsmes izejvielu, tad arī izveidojot Nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu, šis pamatprincips palicis nemainīgs.

Jau uzņēmumi, kas pirmajos gados ieguva kvalitātes zīmi, atzina, ka Zaļās karotītes izmantošana ļāvusi pārtikas ražotājiem realizēt vairāk produkcijas. Ja šobrīd Zaļā karotīte ir piešķirta 132 uzņēmumu teju 600 produktiem, tad 2004. gadā ražotāju skaits bija nepilni 20, bet produktu ar Zaļo karotīti – ap 200. Tolaik karotīti atpazina 78% no aptaujātajiem.

2014. gadā tika ieviesta Zaļās karotītes māsa – Bordo karotīte. Iemesls bija pavisam vienkāršs – lai preču zīmi varētu izmantot arī uzņēmumi, kas nekvalificējās karotītes prasībām, jo ražošanā izmantoja izejvielas, kas Latvijā netiek audzētas pietiekamā daudzumā vai pat vispār netiek audzētas. Piemēram, patērētāju mīlētiem un kvalitatīviem Latvijas produktiem, ko ražoja akciju sabiedrība Laima, nebija iespēju izmantot kvalitatīva produkta preču zīmi, kaut arī pilns pārstrādes cikls pilnībā tika nodrošināts Latvijā.

Zaļajai karotītei bija nepieciešama māsa

2014. gadā tika ieviesta Zaļās karotītes māsa – Bordo karotīte. Iemesls bija pavisam vienkāršs – lai preču zīmi varētu izmantot arī uzņēmumi, kas nekvalificējās Zaļās karotītes prasībām, jo ražošanā izmantoja importa izejvielas. Piemēram, patērētāju mīlētiem un kvalitatīviem Latvijas produktiem, ko ražoja akciju sabiedrība Laima, tolaik nebija iespēju izmantot kvalitatīva produkta preču zīmi, kaut arī pilns pārstrādes cikls tiek nodrošināts Latvijā.

Šodien Latvijā kopumā pastāv piecas pārtikas kvalitātes shēmas – nacionālā pārtikas kvalitātes shēma, bioloģiskās lauksaimniecības shēma, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēma, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēma un garantētu tradicionālo īpatnību shēma. Katrā no shēmām visi pārtikas aprites posmi ir izsekojami un produktu ražotājs ievēro atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Patērētājam no pārtikas kvalitātes shēmas pazīstamākie ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkti, kas marķēti ar Bordo karotīti un Zaļo karotīti.

Jau 20 gadus Zaļā karotīte pircējiem palīdz izvēlēties kvalitatīvus Latvijas ražojumus, un ir skumji, ka tagad pēkšņi izskan pārmetumi, ka Zaļā karotīte mulsinot pircēju prātus un šai zīmei neesot nekādas vērtības. Vēlos atgādināt, ka Zaļā karotīte pastāvēja jau 10 gadus, pirms Eiropas Savienībā tika ieviests vienots marķējums bioloģiskajai pārtikai. Līdztekus bioloģiskās lauksaimniecība shēmai nacionālā pārtikas kvalitātes shēma ir valsts atzīta un uzraudzīta pārtikas kvalitātes sistēma.

Prasības karotītes produktiem nosaka Ministru kabineta noteikumi, un tās ir augstākas, nekā to nosaka Latvijas un Eiropas Savienības normatīvi. Dažu produktu grupu ražotāji pat sūkstās, ka gribētu tikt pie karotītēm, taču kvalitātes latiņa esot pārāk augsta. Un ne velti, jo prasības izstrādāja eksperti, sākot ar nozaru asociācijām, lauksaimniecības un pārtikas nozaru ekspertiem, universitāšu mācībspēkiem un zinātniekiem.

Garantēta kvalitāte, izcelsme un izsekojamība

Zaļā karotīte un Bordo karotīte nenozīmē tikai to, ka produktam ir Latvijas izcelsme, tā ir garantēta paaugstināta kvalitāte, tā ir izsekojama izcelsme un kvalitātes kontrole, kas tiek nodrošināta visos pārtikas aprites posmos un ko veic Pārtikas un veterinārais dienests. Karotīšu produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus, sintētiskās krāsvielas, tajos ir mazāk sāls un cukura, tātad tie ir veselīgāki.

Ne reizi neesam apgalvojuši, ka Zaļā karotīte būtu bioloģisks produkts, bet nav izslēgts, ka jūsu iemīļotais produkts, kas marķēts ar Zaļo karotīti, patiesi ir bioloģisks, jo karotīšu uzņēmumu lokā netrūkst bioloģisko ražotāju un zemnieku saimniecību. Gadu no gada organizējam karotīšu kampaņas, lai veicinātu kvalitatīvu vietējo produktu patēriņu, kas no sākta gala ir bijis Zaļās karotītes mērķis. Mēs skaidrojam un izglītojam patērētājus par karotītēm, par vērtībām, ko apliecina šīs kvalitātes zīmes. Un priecājamies, ka iedzīvotāji to novērtē.

Kā izteicies Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, “piena nozarē savulaik esam lauzījuši galvu, kā pierādīt Latvijas iedzīvotājiem, ka produkts ir ražots Latvijā, kādas zīmes un norādes likt. Mēs secinājām, ka Latvijā nekā labāka par Zaļo karotīti nav, jo to iedzīvotāji zina vislabāk un šai kvalitātes zīmei uzticas. Ražotāju novērojumi liecina, ka lielai daļai pircēju Zaļā karotīte un Bordo karotīte dod papildu uzticamību un pārliecību, ka viņi izvēlas vietējo ražojumu.”

Ilze Zuimača, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas projektu vadītāja

 

 

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.