Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • 01 (2 of 61).jpg
  • LV.jpg
  • 11252449_1460224830936896_2833710602848488942_n.jpg

Seminārs “Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma un Zaļie iepirkumi valsts un pašvaldību iestādēs”

12 Aug

Publiskajā telpā plaši izskanēja informācija par dažādām Veselības ministrijas iniciatīvām, kas skāra Latvijas pārtikas ražotājus un to iespējas startēt valsts un pašvaldību iepirkumos. Kā zināms, vairākās no tām 2016. gada sākumā stājās spēkā, kas radīja sašutumu Latvijas pārtikas ražotāju un tos pārstāvošu organizāciju vidū. Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijai, sadarbojoties ar Zemkopības ministriju, ir izdevies šos nelabvēlīgos Veselības ministrijas izstrādātos noteikumus atcelt vai mainīt. Taču vēl joprojām ir saglabājušās vairākas neskaidrības, kas rada pārpratumus gan uzņēmēju, gan valsts un pašvaldību iestāžu vidū, kuras izsludina iepirkumus.

Lai precizētu radušās neskaidrības, 2016. gada 8. septembrī plkst. 11:00, izstādes Riga Food ietvaros,  tiek organizēts seminārs un tikšanās ar pārstāvjiem no Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Iepirkuma uzraudzības biroja, lai diskutētu par pārtikas produktu iepirkumiem valsts un pašvaldību iestādēs. Seminārā Jums būs iespēja ne vien dzirdēt atbildīgo iestāžu skaidrojumus, bet arī uzdot savus interesējošos jautājumus.

Seminārā gaidām arī valsts un pašvaldību pārstāvjus un iepircējus, lai kopā ar uzņēmējiem rastu labākos risinājumus, kā palielināt vietējo pārtikas produktu apjomu valsts un pašvaldību iepirkumos, tādējādi atbalstot Latvijas ekonomiku.

Aicinām pieteikt savu dalību seminārā līdz š.g. 31. augustam, sūtot kontaktinformāciju, vārdu un uzvārdu, pārstāvētā uzņēmuma vai pašvaldības nosaukumu uz e-pastu ilze.zuimaca@lpuf.lv vai zvanot pa tālr. 67808968. Piesakoties līdz iepriekš minētajam datumam, dalība seminārā un ieeja izstādē “Riga Food” ir bez maksas.

Semināra programma atrodama šeit

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.