Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • Karotites_Twitter_400x400.jpg
  • 01 (2 of 61).jpg
  • LV.jpg
  • 11252449_1460224830936896_2833710602848488942_n.jpg

Diskutē pa Zaļo iepirkumu

15 Sep

8. septembrī norisinājās seminārs, kurā vienkopus pulcējās vairāk kā 100 dalībnieki – uzņēmēji, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, lai diskutētu par Zaļo iepirkumu valsts un pašvaldību iestādēs.

Klātesošie uzklausīja gan speciālistu sniegto informāciju par pašreizējo situāciju un plānotajiem uzlabojumiem iepirkumu jomā, gan arī izteica savu viedokli un novērtējumu.

"Prieks, ka uz šo pasākumu ieradās tik daudz interesentu, kas norāda, ka šī tēma tik tiešām ir aktuāla. Kā atklāja seminārs, tad vēl ir daudz kā darāma, lai Zaļais iepirkumus funkcionētu perfekti, un ir nepieciešama visu pušu iesaiste - valsts, pašvaldību un ražotāju, lai vietējiem pārtikas ražotājiem būtu iespējas konkurēt ar letāko ārvalstu produkciju," atzīst Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure. 

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.