Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • 1-36.JPG
  • Māris-Eiklons-LETA--800x682.jpg
  • LPUF_Darzeni.png
  • 3.JPG

Karotītes kvalitātes zīmes garants – pārredzama un neatkarīga uzraudzība

12 Oct

PVD veic regulāras pārbaudes, vērtējot produktu atbilstību Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzrauga un kontrolē Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktus kopš 2013. gada 1. janvāra, pārbaudot, vai tie atbilst kvalitātes prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 461. “Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”.

Uzraudzība un kontrole nozīmē, ka PVD eksperti veic pārbaudes uzņēmumā gan tad, kad tas ir izteicis vēlēšanos iegūt šo paaugstinātas kvalitātes zīmi, gan tad, kad tā jau ir iegūta. Tas nozīmē regulāru pārliecināšanos gan par ražošanas procesa, gan produkta atbilstību NPKS prasībām. Šajās regulārajās pārbaudēs dienesta eksperti vērtē, vai ražošanas procesā nav radušās izmaiņas, vai produkti, kā arī to ražošanā izmantotās izejvielas ir atbilstošas prasībām.

Protams, ir gadījumi, kad nākas konstatēt – produkts prasībām neatbilst. Piemēram, pārbaudot izejvielas, parādās kāda pārtikas piedeva, ko neparedz NPKS noteikumi, vai arī tiek saņemti kādu noteiktu rādītāju neatbilstoši laboratorisko izmeklējumu rezultāti. Ir arī  gadījumi, kad izejvielu piegādātājs nav reģistrēts PVD vai arī, piemēram, izejvielā atrod kādu ģenētiski modificētu organismu.

Situācijās, kad tiek konstatēts kāds neatbilstošs rādītājs, PVD vērtējums ir negatīvs un šo produktu nevar sertificēt.

Uzņēmums, protams, var lūgt laiku neatbilstību novēršanai, piemēram – nomainīt izejvielas vai to piegādātājus. PVD šādos gadījumos nāk pretī uzņēmumiem un ieplāno atkārtotu pārbaudi. Taču ne vienmēr tas nozīmē, ka pārbaude būs veiksmīga, jo paaugstinātas kvalitātes zīme netiks izsniegta, ja uzņēmums būs novērsis neatbilstības, kas saistītas ar sertificēšanu, taču būs pieļāvis, piemēram, ar higiēnu saistītus pārkāpumus.

Karotītes marķējumu drīkst izmantot tikai atbilstoši uzņēmumi

Kad pārtikas produkts ir nonācis tirdzniecības posmā, ļoti nozīmīga loma ir pārtikas produkta marķējumam, jo tas ir galvenais informācijas avots patērētājam par produktu. Informācijai uz produkta iepakojuma ir jābūt skaidrai un patiesai, tā nedrīkst melot un maldināt. Kvalitātes zīmi Zaļā vai Bordo karotīte, kas apliecina, ka šis produkts atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām, drīkst izmantot tikai tie uzņēmumi, kas ir saņēmuši attiecīgu atļauju, jo to darbību un produktu PVD ir atzinis par atbilstošu NPKS prasībām.

Paaugstinātas kvalitātes zīme ir zināmā mērā paaugstināta atbildība pret patērētāju. Tā ir savā ziņā kā palīgs vai ceļvedis patērētājam, kurš vēlas atbalstīt vietējos ražotājus, vietējos produktus, vietējos izejvielu ražotājus, kas neapšaubāmi nāk par labu tautsaimniecības attīstībai, un tā arī ir šādas valsts pārtikas kvalitātes sistēmas pamatdoma.

Māris Eiklons,

Pārtikas un veterinārā dienesta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs

 

 

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.