Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • IMG_0050.jpg
  • IMG_0069.jpg
  • janu_vainags.jpg
  • Kampaņas vēstneši.png

Pilnveidos Zaļās karotītes kritērijus

21 May

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF), kas turpmāk rūpēsies par Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmu - Zaļo karotīti, izstrādās paaugstinātas kvalitātes kritērijus vēl plašākam produktu klāstam, lai piesaistītu jaunus uzņēmumus un iepazīstinātu pircējus ar augstas kvalitātes Latvijā ražotiem produktiem. Tāpat LPUF strādās pie tā, lai kvalitātes prasības būtu prioritāras valsts iepirkumos, tādējādi zināmā mērā aizsargājot vietējos ražotājus un patērētājus. 
Šobrīd Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma Zaļā karotīte aptver 50 ražotājus un 158 produktus.
LR zemkopības ministre Laimdota Straujuma: “Neraugoties uz to, ka esam Eiropas vienotajā tirgū, kur pastāv brīva tirdzniecība un konkurence, arī valstij ir jādomā par to, kā atbalstīt vietējos ražotājus un veicināt pārtikas nozares izaugsmi. Pilnveidojot Zaļās karotītes kvalitātes shēmu un kritērijus, mēs iegūsim būtiskus priekšnoteikumus, lai turpmāk varētu dot priekšroku kvalitatīviem pārtikas produkcijas ražotājiem un veicināt to produktu noietu tirgū. Turklāt drīzumā mēs plānojam izstrādāt rekomendācijas arī šīs kvalitātes shēmas izmantošanai iepirkuma procedūrās.”
Pēc licencēšanas līguma noslēgšanas ar LR Zemkopības ministriju, LPUF rūpēsies par Zaļās karotītes popularizēšanu, lems par šīs preču zīmes lietošanas tiesību piešķiršanu un sublicences līgumu slēgšanu ar ražotājiem.
LPUF padomes priekšsēdētāja Ināra Šure: „Mēs jau esam uzsākuši darbu pie jaunu kvalitātes kritēriju izstrādes, lai arī citi uzņēmumi, kas ražo kvalitatīvus produktus, varētu iestāties Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā. Piemēram, tādiem Latvijā atzītiem un iecienītiem ražotājiem kā Laima vai Pūre Chocolate nav iespējas iegūt Zaļo karotīti, jo galveno izejvielu - kakao pupiņas - neaudzē Latvijā. Tādēļ mēs tuvāko mēnešu laikā plānojam izstrādāt Bordo karotītes kritērijus, ko piešķirt uzņēmumiem, kuri atbilst noteiktiem paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un Latvijā veic pilnu pārstrādes procesu. Tas dotu daudz lielākas iespējas panākt, ka kvalitātes prasības tiek nostiprinātas likumdošanā, kas aizsargātu vietējos ražotājus, dotu kvalitātes apstiprinājumu pircējiem un veicinātu kvalitatīvas vietējās produkcijas patēriņu.”
Plānots, ka Bordo karotīti varētu ieviest no 2014. gada. No tā brīža darbosies gan Zaļā karotīte, kas nozīmēs, ka ražošana notiek Latvijā un vismaz 75% no izejvielām ir vietējās izcelsmes, gan Bordo karotīte, kas nozīmēs – paaugstināti kvalitātes kritēriji un pilns pārstrādes process veikts Latvijā.
LPUF veic arī pārrunas ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai Karotītes integrētu ar preču zīmi Rīgas Marka, kas palīdzētu uzņēmumiem produkcijas eksportā uz ārvalstīm. Plānots, ka uzņēmumi, kas būs saņēmuši Karotītes zīmes, ar atvieglojumiem varēs saņemt preču zīmi Rīgas Marka, jo būs izpildījuši jau noteiktās kvalitātes prasības.
Jauna Nacionālās kvalitātes shēmas kārtība nosaka, ka ikvienam uzņēmumam, kas vēlas tajā iestāties, ir jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) sertifikāts, pēc kura uzrādīšanas LPUF tiek slēgts sublicences līgums par tiesībām marķēt produkciju ar preču zīmi Kvalitatīvs produkts. PVD produkcijas atbilstību Karotītes prasībām vērtēs atsevišķās pārbaudēs, kas paredzētas tikai attiecīgā produkta sertifikācijai. PVD neņems maksu par konsultācijām un sertifikātu izsniegšanu, bet citas ar Zaļās karotītes saņemšanu saistītās izmaksas samazināsies.
„Uzņēmējiem Zaļās karotītes saņemšana tagad ir vienkāršāka un lētāka - konsultācijas par pakalpojumu pieejamas jebkurā PVD pārvaldē, arī iesniegumu uzņēmējs var iesniegt jebkurā PVD pārvaldē visā Latvijā. Pārbaudes uzņēmumā veic kvalificēti PVD inspektori, bet izmaksas par dokumentu pieņemšanu, izvērtēšanu, pārbaužu veikšanu un rezultātu analīzi uzņēmējam samazināsies,” uzsver PVD ģenerāldirektors Māris Balodis.
 

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.