Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Uzņēmumi

Dundaga, Piensaimnieku LPKS
Reg. Nr. : 49003001419
PVD Nr. : A 002955
Atpakaļ

Piegādātāji:

Nosaukums Reģistrācijas Nr. PVD nr. Izejvielas nosaukums
Inga Rodiņa Svaigpiens
Ildze Petrova Svaigpiens
Aija Misa Svaigpiens
Zigmunds Matrevics Svaigpiens
Jānis Ķezberis Svaigpiens
Vija Freimute Svaigpiens
Vladimirs Muhamedišins Svaigpiens
Ausma Kalnmale Svaigpiens
Ligita Mitenberga Svaigpiens
Maruta Grīnberga Svaigpiens
Raimonds Kumerdanks Svaigpiens
Jānis Kraulis Svaigpiens
Geta Kronberga Svaigpiens
Voldemārs Kārklevalks Svaigpiens
Marta Briģe Svaigpiens
Aiva Bitīte Svaigpiens
Hedviga Āboltiņa Svaigpiens
Inta Bresme Svaigpiens
Dzintars Freibergs Svaigpiens
Gita Bērziņa Svaigpiens
Gunta Jansone Svaigpiens
Ruta Rašmane Svaigpiens
Natālija Martinova Svaigpiens
Vilnis Podkalns Svaigpiens
Diāna Siliņa Svaigpiens
Rudīte Reinfelde Svaigpiens
Sofija Strāķe Svaigpiens
Laura Ževņa Svaigpiens
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.