Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • IMG_1578.JPG
  • 718266.jpg
  • Publicitates.jpeg
  • IMG_20181018_115943.jpg

LPUF: Nozare gatava nodrošināt Latviju ar pārtiku nepieciešamajā daudzumā

17 Mar

"Pārtikas  nozare ir gatava nodrošināt Latviju ar pārtikas produktiem nepieciešamajā daudzumā. Ražotāju prioritāte būs Latvija, kaut gan piegādes uz Eiropas Savienības valstīm ir 2 līdz pat 10 reizes lielākas," uzsver Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāja Ināra Šure.

"Paldies mūsu lielajiem ražotājiem, kas galvenokārt produkciju eksportē, bet krīzes situācijā ir gatavi pastiprinātu uzmanību pievērst savam mājas tirgum. Latvijas valdības izsludinātā ārkārtas situācija kalpos kā arguments pārtikas ražotājiem, lai nobīdes no līgumu izpildes, ko ietekmē koronavīrusa ierobežošanas pasākumi, automātiski nenozīmētu soda sankcijas no klientu puses," saka I. Šure.

Apzinoties situācijas nopietnību, pārtikas uzņēmumi jau pirms valdības izsludinātās ārkārtas situācijas un pieņemtajiem  pasākumiem Covid-19 ierobežošanai ir reaģējuši un darbību veic ārkārtas režīmā. Ir divkāršoti dezinfekcijas pasākumi, individuālās higiēnas un darbinieku veselības stāvokļa pārbaudes. Ir atcelti ārvalstu komandējumi, atcelti pasākumi ar lielu dalībnieku skaitu, darbs iespēju robežās tiek organizēts attālināti, tiek ierobežota apmeklētāju plūsma uzņēmumos. Tiesa, pārtikas nozares specifika ir tāda, ka ražošanas uzņēmumiem ir nepieciešama darbaspēka fiziska klātbūtne un darbu nav iespējams veikt attālināti.

Uzņēmumi situāciju uztver ļoti nopietni un tai pieiet ar vislielāko atbildību un godaprātu. Visvairāk pieprasītā ir produkcija ar ilgāku derīguma termiņu. Lai nodrošinātu veikalu pasūtījumus strauji pieaugoša pieprasījumu, jau pašlaik pieprasīto produktu ražotāji strādā ar pilnu slodzi un liela daļa – diennakts režīmā.

“Vienlaikus ir jāņem vērā, ka izejvielu cenas jau ir paaugstinājušās un kavēto piegāžu dēļ prognozējam, ka tas veicinās vēl papildu izejvielu cenu līmeņa pieaugumu. Problēmas var rasties ne tikai ar izejvielām, bet arī ar iepakojuma materiāliem, kuros jāfasē produkcija.  Tāpat ir skaidrs, ka vīruss ietekmēs arī pārtikas pārstrādes nozari. Eiropas Savienībā pagaidām nav vienotas pieejas par izejvielu un eksporta produkcijas piegādēm starpvalstu līmenī. Piemēram, no Itālijas jau ir saņemts atteikums par iekārtu un izejvielu piegādēm, saražotās produkcijas eksports uz Itāliju no Latvijas ir apturēts uz nenoteiktu laiku,” skaidro I. Šure.

Koronavīrusa ierobežošanas pasākumi no ražotājiem prasa papildus resursus, piemēram, dezinficējot telpas, pārplānojot loģistiku produkcijas piegādēm, mainot ražošanas plānošanu, iepērkot  papildus aprīkojumu. Slimības lapas uzņēmumiem bija liela problēma jau pirms Covid-19. Vīruss darbaspēka problēmas un slimības maksu jautājumu, visticamāk, tikai saasinās.

“Neskatoties uz sarežģīto situāciju, Latvijai nepieciešamie pārtikas produkti tiks nodrošināti. Latvijas pārtikas patēriņa apjomi ir mazāki nekā mūsu ražotāju jaudas un pieejamo izejvielu apjomi, tāpēc nav pamata satraukumam. Līdzīga situācija pēc vīrusa uzliesmojuma bija Itālijā, taču pavisam drīz pieprasītākie produkti atgriezās veikalu plauktos, un iedzīvotāji saprata, ka rīkojušies pārsteidzīgi. Būsim saprātīgi un nepārspīlēsim ar produktu iepirkumu daudzumu individuālām vajadzībām,” saglabāt vēsu prātu aicina I. Šure.

 

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.